கவிஞர் வாலியின் நினைவு தினம் இன்று..!

கவிஞர் வாலியின் நினைவு தினம் இன்று..!

எதுகை, மோனை வார்த்தைகளில்  கவி படைத்து, மூன்று தலைமுறை நடிகர்களுக்கும் பாடல்ன் எழுதி,கவிஞர் வாலியின் நினைவு தினம் இன்று..!

பல இலட்சம் ரசிகர்களையும், பல்வேறு விருதுகளையும் குவித்த கவிஞர்.வாலி யின் நினைவு தினம் இன்று. (18.08.2017)