கயிலாயத்தில் தோன்றும் மணிதர்ஷன் சிறப்பு உதயம்….!

0
107
கயிலாயத்தில் தோன்றும் மணிதர்ஷன் சிறப்பு உதயம்....!
Advertisement
ஒளியாய் ஓங்கி வளர்ந்த உத்தமனின் திவ்விய….  தரிசனம்
கயிலாயத்தில் விடியர்காலை மூன்றுமுப்பது மணிக்கு ..மணிமகேஸம் என்ற இடத்தில் தோன்றும் மணிதர்ஷன் என்ற சிறப்பு உதயம்….!
சில நிமிடங்கள் நீடிக்கும் இறைவன் படைத்த இயற்கையின் அற்புதம் இது …!
ஓம் நாதன் நமசிவாயனின் ஒளி தரிசனம்…!
தொகுப்பு:- சங்கரமூர்த்தி
                     7373141119
Advertisement