சந்தியாவின் தலையை தேடும் பணி தீவிரம்..!

சந்தியாவின் தலையை தேடும் பணி தீவிரம்..!
Advertisement
Advertisement

சென்னையில் துண்டு, துண்டாக வெட்டிக் கொல்லப்பட்ட பெண்ணின் தலையை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.சந்தியாவின் தலையை தேடும் பணி தீவிரம்..!

மோப்ப நாய் உதவியுடன் கொலை செய்யப்பட்ட சந்தியாவின் தலையை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.