வரலாறு காணாத வகையில் உயரும் தங்க விலை…!

வரலாறு காணாத வகையில் உயரும் தங்க விலை...!
Advertisement
Advertisement

சென்னையில் ஆபரணத்தங்கம் விலை வரலாறு காணாத வகையில் உயர்ந்துள்ளது.வரலாறு காணாத வகையில் உயரும் தங்க விலை…!

ஒரு சவரன் விலை ரூ.25 ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது.

இதையடுத்து ஒரு சவரன் ரூ.25,302, ஒரு கிராம் ரூ. 3,129க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.