தமிழ் சேனல்கள் மற்றும் தொடர்களின் இந்த வார ரேட்டிங்

387
13179
தமிழ் சேனல்கள் மற்றும் தொடர்களின் இந்த வார ரேட்டிங்
Advertisement
Advertisement

5th November 2016 to 11th November 2016

தமிழ் சேனல்களின் இந்த வார ரேட்டிங்

 

Rank Channel Name Weekly Impressions (000s) sum
    Week 45
1 Sun TV 1103520
2 KTV 276083
3 Zee Tamil 241265
4 STAR Vijay 177958
5 Jaya TV 83700

 

தமிழ் தொடர்களின் இந்த வார ரேட்டிங் 

 

Rank Channel Name Programme Impressions (000s)
      Week 45
1 Sun TV DEIVA MAGAL 16990
2 Sun TV VAMSAM 15819
3 Sun TV PRIYAMANAVAL 12584
4 Sun TV KULADEIVAM 11196
5 Sun TV VANI RANI 9553